nl fr

Studiedienst
Voor de energie audit maken we een afspraak om uw situatie technisch helemaal te analyseren. Onze energie-meetinstrumenten met loggingfunctie stellen ons in staat het verbruikspatroon van uw onderneming te achterhalen, zelfs voor langere periodes. De verzamelde gegevens worden vervolgens verwerkt en uitgebreid besproken in een begrijpbaar energierapport. Nadien lichten we u uitvoerig de mogelijke besparingsmaatregelen toe.

De studiedienst brengt uw specifieke situatie gedetailleerd in kaart. Vervolgens worden onze verlichtingsvoorstellen in deze ruimtelijke weergave ingebracht waardoor we het lichtresultaat kunnen waarnemen. U ontvangt ook een rapport met de voorgestelde verlichtingsconfiguratie waardoor we u bepaalde verlichtingssterktes kunnen garanderen.