nl fr

Bliksembeveiliging

 

Directe blikseminslagen kunnen grote schade veroorzaken aan uw gebouw. Vensol werkt daarom samen met OBO Bettermann voor extern bliksembeveiligingsmateriaal. Zo bieden we u de studie aan samen met de volledige uitvoering van de installatie volgens de normen.


Directe blikseminslag in een gebouw: Wanneer bliksem direct inslaat in de externe bliksembeveiligingsinstallatie of in bliksemstroombestendig geaarde dakelementen (bv. Dakantenne), dan kan de bliksemenergie veilig naar het aardpotentiaal worden afgeleid. Maar met een bliksembeveiligings-installatie alleen is het nog niet gedaan. Door impedantie van de aardingsinstallatie wordt het gehele aardingssysteem van het gebouw naar een hoog potentiaal gebracht. Deze potentiaal verhoging zorgt voor de verdeling van de bliksemstromen over de aardingsinstallatie van het gebouw evenals over de voedingssystemen en datakabels naar de naastgelegen aardingssystemen (naast gelegen gebouw, laagspanningstransformator).


Directe blikseminslag in een bovengrondse laagspanningsleiding: Een directe blikseminslag in een bovengrondse laagspanningsleiding of datakabel kan in een naastgelegen gebouw hoge bliksemstromen inkoppelen. Een bijzonder gevaar door overspanningen bestaat voor de elektrische installaties van gebouwen aan het uiteinde van bovengrondse laagspanningsleidingen. (Bron: OBO Betterman - TBS 2011)

OBO Bettermann