nl fr

Overspannings-systemen

 

De grootste oorzaak van beschadigde elektronische apparaten via het net is overspanning door één van de onderstaande redenen. Deze schadelijke spanningspieken kunnen via allerlei geleidende verbindingen uw gebouw binnendringen. Gezien de grote afhankelijk van elektrische appartuur, kan dit zeer grote gevolgen hebben. Vensol voorziet daarom concrete oplossingen om uw apparatuur hiertegen te beveiligen.

Schakeloverspanningen in laagspanningssystemen: Deze ontstaan door in- en uitschakelingen, schakelingen van inductieve- en cadaptieve lasten en door het onderbreken van kortsluitstromen. Het afschakelen van productie-installaties, verlichtingssystemen of transformatoren kan schade veroorzaken in nabijgelegen elektrische apparatuur.

Inkoppelingen van overspanningen door blikseminslag: Door blikseminslag in nabije omgeving worden extra hoge magneetvelden opgebouwd die hoge spanningspieken in leidingssystemen induceren. Rondom het inslagpunt kan er met een straal van 2 km schade ontstaan door inductieve of galvanische koppeling.(Bron: OBO Bettermann - TBS 2011)

OBO Bettermann